Odstoupení od kupní smlouvy


Kupující

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

Číslo účtu:

Prodávající

Čistý pokojík

Pod horkou 149, Prštice 664 46

Dne ................. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.cistypokojik.eu objednal zboží, číslo objednávky ........................., v hodnotě ........................ Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne .........................

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ......................... Kč a ..................... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo .................................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*).

Datum objednání: (*)

Datum obdržení: (*)

Číslo objednávky / faktury:

Datum:

Podpis kupujícího: